Regulamin

Zaopatrzenie sklep贸w i gastronmii

 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO B2B M&J
 POSTANOWIENIA OG脫LNE
 搂 1.
Sklep internetowy http://mj.swidnica.pl (dalej jako Sklep) prowadzony jest przez Zdzis艂awa Jadczaka, przedsi臋biorc臋 prowadz膮cego dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮 M&J Z.Jadczak, G.Maciejewska s.c. z siedzib膮  58-100 艢widnica, ul. Kasztanowa 5, NIP:884-001-29-20 (dalej jako M&J).
 搂 2.
Przedmiotem dzia艂alno艣ci Sklepu jest sprzeda偶 towar贸w znajduj膮cych si臋 w aktualnej ofercie asortymentowej M&J przedsi臋biorcom prowadz膮cym dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮, kt贸rzy w dowolnej formie zdeklarowali ch臋膰 dokonywania zakup贸w poprzez Sklep.
 搂 3.
Zawarto艣膰 Sklepu (towar z podan膮 cen膮) nie stanowi oferty w rozumieniu przepis贸w kodeksu  cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisu art. 71 kodeksu cywilnego. Z艂o偶enie zam贸wienia przez Klienta oznacza ofert臋 klienta, kt贸ra wymaga akceptacji Sklepu. Klient nadto zamiast oferty mo偶e z艂o偶y膰 zapytanie ofertowe w odniesieniu do konkretnego produktu znajduj膮cego si臋 w ofercie Sklepu.
 搂 4.
Z艂o偶enie zam贸wienia jest r贸wnoznaczne z akceptacj膮 postanowie艅 tego Regulaminu.
 搂 5.
Podane przy produktach ceny nie obejmuj膮 koszt贸w przesy艂ki.

 WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUP脫W
 搂 6.
Sklep s艂u偶y do dokonywania zakup贸w (zawierania um贸w sprzeda偶y pomi臋dzy M&J i Klientem) za po艣rednictwem sieci Internet (protok贸艂 http lub https). Wymagania techniczne: w celu dokonania zakupu niezb臋dne jest posiadanie komputera z dost臋pem do sieci Internet, przegl膮darki internetowej (w najnowszej wersji wydanej przez producenta oprogramowania), aktywnego adresu e-mail i miejsca w skrzynce odbiorczej umo偶liwiaj膮cego wymian臋 korespondencji ze sklepem. Strony sklepu dostosowane s膮 do przegl膮dania przy rozdzielczo艣ci ekranu minimum 800 x 600 pikseli.
 搂 7.
Do zakup贸w w Sklepie upowa偶nione s膮 wy艂膮cznie osoby prowadz膮ce dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮, kt贸re wyrazi艂y ch臋膰 zawierania um贸w sprzeda偶y za po艣rednictwem Sklepu i kt贸rym M&J przydzieli艂 konto w Sklepie (nadanie nazwy u偶ytkownika, loginu i has艂a).
Oferta Sklepu obowi膮zuje wy艂膮cznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, dotyczy dostaw do siedziby Klienta wynikaj膮cej z danych posiadanych przez M&J. W wykonaniu umowy stosuje si臋 prawo polskie. Klient ponosi wszelk膮 odpowiedzialno艣膰 za przekazanie danych go identyfikuj膮cych w Sklepie osobom trzecim, w szczeg贸lno艣ci za z艂o偶enie przez takie osoby zam贸wie艅.
 搂 8.
Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakup贸w jest prawid艂owe wype艂nienie formularza zam贸wienia i przes艂anie go do Sklepu. Warunkiem koniecznym do realizacji zam贸wienia jest zarejestrowanie Klienta w Sklepie dost臋pnym pod adresem podanym w 搂 1 oraz aktualno艣膰 danych Klienta.
 搂 9.
 Przyj臋cie przez Sklep ka偶dego z艂o偶onego zam贸wienia potwierdzane est drog膮 e-mailow膮 oraz poprzez informacj臋 wy艣wietlan膮 w systemie Sklepu. Przyj臋cie zam贸wienia jest r贸wnoznaczne z zawarciem umowy sprzeda偶y. M&J oraz Sklep nie odpowiadaj膮 za usterki w przesy艂aniu e-mailowych potwierdze艅, spowodowane czynnikami niezale偶nymi od nich (np. awariami serwer贸w pocztowych, 艂膮cz internetowych, kl臋skami 偶ywio艂owymi).
 搂 10.
Wysy艂aj膮c zam贸wienie ze strony www Sklepu Klient o艣wiadcza, 偶e zapozna艂 si臋 z tre艣ci膮 niniejszego Regulaminu i zobowi膮zuje si臋 do jego przestrzegania. W przypadku niedotrzymania postanowie艅 Regulaminu Sklep jest uprawniony do anulowania z艂o偶onego zam贸wienia bez jakichkolwiek konsekwencji.
 搂 11.
Sklep przyjmuje zam贸wienia przez ca艂膮 dob臋 we wszystkie dni roku. Zam贸wienia z艂o偶one w niedziele i 艣wi臋ta otrzymuj膮 bieg nast臋pnego dnia roboczego. Klient mo偶e zam贸wi膰 towar znajduj膮cy si臋 w Sklepie o specyfikacji tam podanej. Jakiekolwiek odst臋pstwa s膮 niedopuszczalne. Wprowadzenie takich zmian uwa偶a si臋 za bezskuteczne, co oznacza, i偶 Klient dokona艂 zam贸wienia towaru o specyfikacji opisanej w Sklepie (jego ofercie).
 搂 12.
Sklep zastrzega sobie prawo odrzucenia b艂臋dnie lub nie pe艂nie wype艂nionych formularzy zam贸wienia. Zamawiaj膮cy mo偶e wprowadzi膰 ewentualne korekty do zam贸wienia tylko do momentu potwierdzenia jego realizacji i tylko w takim zakresie, w jakim dopuszcza to system. Zam贸wienia potwierdzonego nie mo偶na anulowa膰 bez zgody M&J.
 搂 13.
Wszystkie ceny podawane w Sklepie s膮 wyra偶one w z艂otych polskich (PLN). Ceny podane s膮 w warto艣ciach netto (bez podatku VAT) oraz brutto (z podatkiem VAT). Transakcje zawierane s膮 w z艂otych polskich. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen. W takich przypadkach Sklep zobowi膮zuje si臋 do poinformowania niezw艂ocznie Klienta o zaistnia艂ej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny zam贸wienie na okre艣lony produkt nie b臋dzie realizowane, a umowa uznana jest za nie zawart膮. Sklep w wyj膮tkowych przypadkach ma prawo dokona膰 zmiany ceny w przypadku zam贸wie艅 b臋d膮cych w trakcie realizacji, kt贸re zosta艂y ju偶 potwierdzone (zaakceptowane) poprzez potwierdzenie realizacji zam贸wienia.
 搂 14.
Sklep wystawia dokument sprzeda偶y w postaci faktury VAT. Z艂o偶enie zam贸wienia z 偶膮daniem jest r贸wnoznaczne z upowa偶nieniem M&J do wystawienia faktury VAT na zakupione towary bez podpisu odbiorcy. Klient niniejszym upowa偶nia M&J do wysy艂ki faktury emailem, bez podpisu wystawcy, bez certyfikowanego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, w formacie PDF. POLITYKA PRYWATNO艢CI
 搂 15.
Ka偶dego klienta i u偶ytkownika serwisu obowi膮zuje aktualna Polityka Prywatno艣ci znajduj膮ca si臋 na stronie Sklepu w zak艂adce 鈥濺egulamin sklepu鈥.
 搂 16.
Zmiany wprowadzone w Polityce Prywatno艣ci nie mog膮 doprowadzi膰 do pogwa艂cenia zasady, i偶 Sklep nie sprzedaje i nie udost臋pnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych swoich Klient贸w/u偶ytkownik贸w.
 搂 17.
Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatno艣ci.
 DANE OSOBOWE
 搂 18.
Dane osobowe klienta: imi臋, nazwisko, firma, adres siedziby, adres wysy艂ki, adres e-mail oraz telefon kontaktowy wprowadzane s膮 do systemu sprzeda偶y (z systemu M&J s艂u偶膮cego do fakturowania kontrahent贸w) w chwili w kt贸rej Klient zg艂asza wol臋 dokonywania zakup贸w za po艣rednictwem Sklepu. Klient zobowi膮zany jest na bie偶膮co weryfikowa膰 poprawno艣膰 danych i zg艂asza膰 wszelkie nieprawid艂owo艣ci w tej mierze.
 搂 19.
Klient wyra偶a zgod臋 na przetwarzanie swoich danych osobowych przez M&J Z.Jadczak, G.Maciejewska s.c., 58-100 艢widnica, ul. Kasztanowa 5, NIP:884-001-29-20 zgodnie z Ustaw膮 z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 833 z p贸藕n. zm.). Dane wykorzystane b臋d膮 w celu realizacji zawartych um贸w sprzeda偶y. Klient zosta艂 pouczony o prawie wgl膮du do tych danych, 偶膮dania ich zmiany oraz usuni臋cia. Podanie danych jest dobrowolne.
 搂 20.
Klient mo偶e wyrazi膰 zgod臋 na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. Brak takiej zgody nie wp艂ywa na obowi膮zek realizacji zam贸wienia przez Sklep.
 P艁ATNO艢CI
 搂 21.
Termin p艂atno艣ci ustalany jest indywidualnie z ka偶dym klientem. Informacja o sposobie p艂atno艣ci zawarta jest w potwierdzeniu e-maili przesy艂anym po z艂o偶eniu zam贸wienia Termin realizacji systemowo ustalany jest dla poszczeg贸lnych zam贸wie艅 i widoczny jest w zak艂adce zam贸wienia . Sklep akceptuje p艂atno艣ci dokonane przelewem na konto bankowe sklepu podane w tre艣ci faktury VAT. 
W tytule p艂atno艣ci nale偶y poda膰 numer faktury VAT. 
Sklep mo偶e:
 - wstrzyma膰 realizacj臋 zam贸wienia (zam贸wie艅);
 - zablokowa膰 mo偶liwo艣膰 dokonywania zakup贸w przez Klienta w przypadku op贸藕nienia w regulowaniu p艂atno艣ci lub przekroczenia limitu kredytu kupieckiego ustalonego przez M&J.
 搂 22.
Sklep nie przewiduje p艂atno艣ci przelewem za po艣rednictwem serwis贸w transakcyjnych.
 WARUNKI DOSTAWY ZAM脫WIE艃
 搂 23.
Dostawa zostanie zrealizowana zgodnie z terminem widocznym po zalogowaniu w zak艂adce 鈥瀂am贸wienia鈥. Strony ustalaj膮 minimum zam贸wieniowe dla ka偶dej dostawy na poziomie 1230 z艂otych brutto. W przypadku z艂o偶enia zam贸wienia na ni偶sz膮 kwot臋, zostanie ono zrealizowane 艂膮cznie z kolejnym zam贸wieniami, dopiero w momencie gdy suma zam贸wie艅 Klienta osi膮gnie kwot臋 podan膮 w zdaniu poprzednim.
 搂 24.
W momencie odbioru przesy艂ki Klient ma prawo i obowi膮zek sprawdzenia zawarto艣ci paczki w obecno艣ci pracownika firmy dor臋czaj膮cej przesy艂k臋. W razie uszkodzenia paczki, niezgodno艣ci towaru z umow膮, Klient zobowi膮zany jest do niezw艂ocznego z艂o偶enia reklamacji pracownikowi firmy dostarczaj膮cej, a nast臋pnie za po艣rednictwem Sklepu. Zastrze偶enia dotycz膮ce stanu dostarczonej przesy艂ki powinny zosta膰 zg艂oszone osobie dostarczaj膮cej przesy艂k臋 i wymagaj膮 spisania odpowiedniego protoko艂u reklamacyjnego. Klient zobowi膮zuje si臋 do niezw艂ocznego dokonywania odbioru ilo艣ciowego i jako艣ciowego ka偶dej partii dostarczonych towar贸w, a w razie stwierdzenia brak贸w ilo艣ciowych lub wad jako艣ciowych, do zg艂oszenia ich i wyst膮pienia z reklamacj膮 przy dostawie. Jednak偶e wady jako艣ciowe ukryte mog膮 zosta膰 zg艂oszone w kolejnym dniu roboczym po ich wykryciu, nie p贸藕niej jednak ni偶 w terminie siedmiu dni od chwili ich wykrycia. Zg艂oszenie braku ilo艣ciowego mo偶e nast膮pi膰 wy艂膮cznie w chwili dostawy. 
 搂 25.
Umowa zawarta ze Sklepem jest umow膮 zawieran膮 na odleg艂o艣膰.
 搂 26.
Klient nie mo偶e od umowy odst膮pi膰, chyba 偶e takie prawo wynika z bezwzgl臋dnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa.
 DOST臉PNO艢膯 TOWAR脫W
 搂 27.
Zawarto艣膰 Sklepu prezentuje aktualn膮 ofert臋 towar贸w, kt贸re stanowi膮 podstaw臋 do z艂o偶enia oferty przez Klienta. W przypadku braku mo偶liwo艣ci zrealizowania zam贸wienia Sklep na prawo zaproponowa膰 Klientowi inny towar o takich samych lub zbli偶onych w艂a艣ciwo艣ciach. W przypadku zgody klienta, zrealizowane b臋dzie tak zmodyfikowane zam贸wienie. W przypadku braku zgody, Klient otrzyma zwrot wszelkich wp艂aconych kwot na poczet danego zam贸wienia, za艣 Sklep (M&J) nie ponosi 偶adnej odpowiedzialno艣ci za brak realizacji zam贸wienia.
 聽
 REKLAMACJE I GWARANCJE
 搂 28.
Z zastrze偶eniem 搂 24 Reklamacje mo偶na sk艂ada膰 r贸wnie偶 za po艣rednictwem adresu mailowego mj@mj.swidnica.pl b膮d藕 pod nr . tel. 74 852 23 91
 搂 29.
Reklamacja b臋dzie rozpatrzona niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez M&J. W razie uwzgl臋dnienia reklamacji produkt zostanie wymieniony na pe艂nowarto艣ciowy, a je艣li b臋dzie to ju偶 niemo偶liwe (na przyk艂ad z powodu wyczerpania stanu magazynowego lub braku u dystrybutora), Sklep zaoferuje do wyboru inny produkty, za艣 w razie braku zgody na inny produkt zwr贸ci kwot臋 otrzyman膮 od Klienta oraz wystawi korekt臋 faktury VAT. Klient nie ma prawa odes艂a膰 towaru bez porozumienia ze Sklepem.
 搂 30.
Zakupione i dostarczone towary s膮 obj臋te dostarczan膮 wraz z towarem gwarancj膮 producenta. R臋kojmia w stosunkach mi臋dzy przedsi臋biorcami jest wy艂膮czona.
 PRAWA AUTORSKIE
 搂 31.
Wszystkie fotografie, design, rysunki, ikony, opisy i inne informacje zawarte na stronach Sklepu chronione s膮 prawami autorskimi Sklepu lub innych os贸b. Wszelkie kopiowanie, wykorzystywanie ich bez zgody M&J lub innego uprawnionego podmiotu jest zabronione.
 搂 32.
Zdj臋cia oferowanych przez Sklep produkt贸w, ich nazwy, loga s膮 w艂asno艣ci膮 ich producent贸w i s膮 wykorzystywane przez Sklep tylko w celach informacyjnych.
 POSTANOWIENIA KO艃COWE
 搂 33.
Sklep zastrzega sobie prawo do:
 鈥miany cen oraz ilo艣ci towar贸w w ofercie sklepu internetowego w ci膮gu dnia,
 鈥ycofania poszczeg贸lnych produkt贸w z oferty sklepu internetowego,
 鈥prowadzania nowych towar贸w do oferty sklepu internetowego,
 鈥rzeprowadzania, zmian i odwo艂ywania akcji promocyjnych na stronach sklepu internetowego
 鈥ealizacji du偶ych zam贸wie艅 w osobnych partiach.
 搂 34.
Zakazane jest dostarczanie przez us艂ugobiorc臋 tre艣ci o charakterze bezprawnym.
 搂 35.
Dane przekazanie w wyniku wype艂nienia arkusza rejestracyjnego s膮 poufne i nie b臋d膮 ujawniane osobom trzecim.
 搂 36.
Ilekro膰 w regulaminie mowa o przesy艂aniu korespondencji e-mailem, o艣wiadczenie uznaje si臋 za prawnie skuteczne nawet w贸wczas, gdy zosta艂o z艂o偶one bez certyfikowanego kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
 搂 37.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowi膮zuj膮 przepisy kodeksu cywilnego oraz innych obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa. Regulamin podlega prawu polskiemu. Regulamin mo偶e zosta膰 zmieniony; aktualna tre艣膰 Regulaminu dost臋pna jest pod adresem https://mjswidnica.home.pl/esklep/#regulamin (zak艂adka Regulamin).
W przypadku braku akceptacji dla zmian, Klient winien zaprzesta膰 realizacji zam贸wie艅 za po艣rednictwem Sklepu, pod rygorem uznania, i偶 Regulamin w nowym brzmieniu akceptuje.